termabialka.pl

Zdrowy tryb życia dla każdego!

Psychoterapia indywidualna
Zdrowie

Psychoterapia indywidualna, par i rodzin

Psychoterapia to złożona procedura, która ma za zadanie przynieść poprawę sytuacji życiowej pacjenta. Może odbywać się w różnorodnych nurtach, które opierają się na zróżnicowanych podejściach do problemów, ale także na różnorodnych metodach walki z nimi. Wśród różnych typów psychoterapii wyróżnić możemy w szczególności psychoterapię indywidualną, par i rodzin. Zobaczmy, czym się różnią i jakie mają cechy wspólne.

Nurty psychoterapeutyczne. Psychoterapia Gdańsk

Psychoterapia to nie tylko diagnoza problemu i jego rozwiązanie. To przede wszystkim zbudowanie relacji z pacjentem, co ułatwia mu otworzenie się na drugą osobę i prowadzenie z nią szczerych rozmów na temat swoich dolegliwości. Jednocześnie pomaga ona zrozumieć pewne zależności i złożoność naszej psychiki, która buduje się od najmłodszych lat. Często to właśnie problemy z dziecięcego okresu sprawiają, że nie jesteśmy w stanie “pójść dalej” pomimo usilnych prób.

Istnieje wiele nurtów psychoterapeutycznych, które dają terapeutom odpowiednie narzędzia, służące powyższym zadaniom. Każdy z nich opiera się na nieco innych założeniach i zróżnicowanych technikach udzielania wsparcia. PsychoMedic oferuje terapię indywidualną: terapię psychodynamiczną i psychoanalityczną, terapię w nurcie poznawczo-behawioralnym, terapię w nurcie integracyjnym i humanistycznym, a także terapię par i rodzin (systemową).

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna jest jedną z najczęściej wykorzystywanych. Polega na budowaniu indywidualnej relacji pacjenta z psychoterapeutą. Zaczyna się zazwyczaj od ustalenia szczegółów “technicznych” spotkań: częstotliwości spotkań, przewidywanej długości terapii, zasad jej prowadzenia.

Psychoterapia indywidualna daje możliwość skoncentrowania się na konkretnym problemie lub problemach pacjenta. Może być prowadzona na podstawie różnorodnych założeń i technik rozwiązywania problemów.

Psychoterapia par i rodzin

Psychoterapia systemowa, czyli par i rodzin, jest nakierowana na pomoc w sytuacji kryzysu małżeńskiego lub rodzinnego. Świetnie sprawdza się w sytuacji, w której rodzina ma problem z wzajemną komunikacją, ponieważ pomaga uniknąć kłótni i oskarżania się. Zamiast tego wprowadza skuteczną rozmowę, w której wszystkie strony mogą zrozumieć postawy i pragnienia innych. Prowadzi to do nowego ułożenia relacji rodzinnych.

Psychoterapia par i rodzin jest szczególnie pomocna, kiedy konflikty są nasilone, a nawet dochodzi w rodzinie do przemocy psychicznej i fizycznej. Rekomendowana jest także, kiedy u jednego z członków rodziny występuje choroba psychiczna lub różnorodne zaburzenia, w tym szczególnie zaburzenia odżywiania. Powinna dotyczyć wszystkich członków rodziny zamieszkujących ze sobą lub silnie związanych ze sobą emocjonalnie.

Artykuł sponsorowany