termabialka.pl

Zdrowy tryb życia dla każdego!

Chcesz zostać fizjoterapeutą
Zdrowie

Chcesz zostać fizjoterapeutą? Te umiejętności to podstawa!

Zawód fizjoterapeuty to zawód medyczny, a to oznacza, że wymaga posiadania dokumentu „Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty”. Poza ukończeniem studiów kierunkowych, w tej profesji przyda się określony pakiet cech charakteru. Jakich?

Studia kierunkowe

W Polsce praca dla fizjoterapeuty jest regulowana przepisami – m.in. ustawą o zawodzie fizjoterapeuty. Wiele prywatnych i publicznych uczelni wyższych w Polsce ma w swojej ofercie programowej fizjoterapię. Takie studia przygotowują do wykonywania tego zawodu w placówkach służby zdrowia, gabinetach odnowy biologicznej, ośrodkach sportowych i dla osób niepełnosprawnych. Z reguły są to jednolite studia pięcioletnie, kończące się możliwością uzyskania tytułu magistra (takie są w ofercie m.in. krakowskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego). Inne uczelnie wyższe oferują fizjoterapię w modelu studiów I lub II stopnia.

Studia na kierunku fizjoterapii zawierają w swoim programie wiele przedmiotów medycznych, biologicznych i fizycznych. Przykładowe to anatomia prawidłowa i rentgenowska, psychologia, pedagogika i pedagogika specjalna, ale też masaż leczniczy czy kształcenie umiejętności ruchowych. Przedmioty na maturze, najczęściej wymagane na tym kierunku, to biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie. Każdy, kto planuje rozpoczęcie nauki fizjoterapii na wyższej uczelni, powinien przyłożyć się do nauki tych przedmiotów już w szkole średniej. 

Uprawnienia, by móc wykonywać zawód fizjoterapeuty

W naszym kraju, by móc wykonywać zawód fizjoterapeuty, należy posiadać prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty i tytuł zawodowy “fizjoterapeuty”. Jak uzyskać taki dokument? Należy zostać wpisanym do Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów, dokument ten wydaje Krajowa Rada Fizjoterapeutów. By uzyskać wpis, potrzebny jest dowód osobisty oraz załącznik w postaci notarialnie poświadczonej kopii posiadanych dyplomów (technika, licencjata, magistra) albo odpisów wydanych przez uczelnie. Dokładniejsze regulacje, na temat tej profesji, znajdują się w ustawie o zawodzie fizjoterapeuty. Prawo do wykonywania zawodu otrzyma osoba, której stan zdrowia pozwala na wykonywanie zawodu fizjoterapeuty. 

Jakie cechy charakteru powinien posiadać fizjoterapeuta?

Poza wykształceniem, poświadczonym odpowiednim dyplomem od wyższej uczelni, w zawodzie fizjoterapeuty ważne jest kilka cech charakteru. Przyda się nie tylko siła fizyczna, by np. wykonywać przez kilka godzin pod rząd masaż tkanek miękkich, ale też siła i odporność psychiczna. Niemniej istotna jest empatia, by umieć postawić się w sytuacji innego człowieka, przyjąć jego punkt widzenia i sposób myślenia. 

Ważny jest optymizm, by zarażać nim pacjentów. Wielu z nich szybko się poddaje, wycofuje, nie chce kontynuować terapii – w tym miejscu dobry fizjoterapeuta przekona do dalszego leczenia i wesprze w kryzysowych chwilach. Cierpliwość to kolejna, przydatna w tym zawodzie, cecha charakteru. Prowadzenie pacjenta jest długim procesem, często wymaga kilku tygodni a nawet miesięcy pracy w gabinecie, by osiągnąć efekty i uporać się z jakąś dolegliwością.