Strefa głośna
Strefa cicha
Saunarium
Spa wellness yasumi
Strefa VIP
Gastronomia

Praca

Na stanowisku:

- pracownik techniczny
- kasjer
- kelner
- barman
- kucharz
- pomoc kuchenna
- ratownik

Dokumenty aplikacyjne z określeniem stanowiska którego dotyczy zgłoszenie prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@termabialka.pl

Ratownicy

Wymagania:

  • uprawienia KPP

oraz

  • tytuł ratownika wodnego
  • lub stopień młodszego ratownika nadany przed 2010 rokiem

Wszystkich zainteresowanych pracą w Termie Białka prosimy o przesłanie aplikacji ze zdjęciem na adres email: kadry@termabialka.pl

„Park Wodny Bania" Sp. z o.o. działając zgodnie z z Rozporządzeniem Rady (WE) nr 1083/2006dotyczącym zapobiegania wszelkiej dyskryminacji ( ze względu m.in. na płeć) i realizacji polityki równych szans w zakresie zatrudnienia, w ramach projektu jak również poza nim gwarantuje stworzenie takich warunków pracy, które umożliwią zatrudnienie i równy dostęp do stanowisk pracy zarówno kobietom jak i mężczyznom oraz osobom niepełnosprawnym w zakresie, w jakim pozwala praca na danym stanowisku. Projekt jest zgodny z polityką równych szans.

Instagram